Тяжина Валентина Артемівна

Спеціальність: 081 – Право

Тема дисертації: Правові засади повернення завищених сум грошових зобов’язань внаслідок оскарження результатів податкової перевірки

Статус: Ступінь присуджено

Науковий керівник: Ісаєва Наталія Карлівна

Дата захисту: 26 Грудня, 2023, 10:00

Місце захисту: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, Інститут держави і права імені В.М. Корецького. Захист відбудеться онлайн.

Анотація:

У дисертаційній роботі на основі аналізу чинного законодавства України, що регулює відносини у податковій сфері та практики його застосування, юридичної наукової літератури, міжнародного законодавства та судової практики досліджено правові засади повернення завищених сум грошових зобов’язань внаслідок оскарження результатів податкової перевірки.

У Розділі I, присвяченому дослідженню теоретико-правових засад повернення завищених сум грошових зобов’язань, досліджено, що визначення поняття повернення надміру сплачених грошових зобов’язань внаслідок оскарження результатів податкових перевірок відсутнє у чинному законодавстві Україні, тому важливим є визначення цього поняття, а саме, що це врегульований правовими нормами порядок виконання уповноваженими особами органів виконавчої влади відповідних дій щодо перерахування узгодженої суми грошового зобов’язання на користь платника податків за результатами остаточного рішення, що було винесено у адміністративному або судовому порядку.

З’ясовано, що при внесення інформації до інтегрованої картки платника податків під час адміністративного або судового оскарження необхідно враховувати певні особливості. Зокрема, доведено, що внесення таких даних, що спричиняє збільшення грошових зобов’язань на суму нарахованої пені внаслідок недотримання термінів внесення зазначеної інформації щодо статусу грошового зобов’язання до інформаційної системи, яка забезпечує формування інтегрованих карток платників податків заліковується в інтегровану картку платника податків тільки у разі і за умови, що таке грошове зобов’язання вважається узгодженим. Тому, саме з моменту внесення такого зобов’язання до інтегрованої картки у платника податків, виникає обов’язок щодо його сплати у визначені законодавством строки за результатами проведеної податкової перевірки, під час якої була визначена сума такого грошового зобов’язання.

Встановлено необхідність закріплення у чинному законодавстві України відповідальності посадових осіб контролюючих органів у разі несвоєчасного або некоректного відображення інформації щодо статусу грошового зобов’язання платника податків у інтегрованій картці платника податків.

У Розділі II досліджуються особливості порядку повернення завищених сум грошових зобов’язань внаслідок оскарження результатів податкової перевірки.

Доведено, що остаточне рішення прийняте за результатами адміністративного або судового оскарження на користь платника податків як правило, скасовує податкові повідомлення-рішення, що у свою чергу є документальним підтвердженням того, що сплачені грошові зобов’язання за цими податковими повідомленнями-рішеннями визнаються надміру сплаченими грошовими зобов’язаннями платника податків і відображаються в інтегрованих картках платника податків з дня набрання рішенням законної сили. При цьому, рішення прийняті за результатами адміністративного або судового розгляду не завжди окремим пунктом зобов’язують органи виконавчої влади вчинити необхідні дії для повернення надміру сплачених грошових зобов’язань платнику податків, що тягне за собою необхідність повторного звернення платників податків до суду оскільки виконавчі органи не забезпечують належне виконання таких рішень без зазначеної конкретизації. Тому доцільно внести необхідні доповнення до чинного законодавства України, що регулює зазначену сферу відносин.

Враховуючи що перелік повноважень контролюючих органів під час проведення податкових перевірок не є вичерпним це може призводити до можливості податкових органів виходити за межі своїх повноважень закріплених законодавством та порушувати права та законні інтереси платників податків. Тому доцільно деталізувати перелік повноважень податкових органів під час проведення податкової перевірки платників податків – фізичних та юридичних осіб виходячи з аналізу судової практики щодо оскарження неправомірних дій податкових органів та їх посадових осіб.

Обґрунтовано, необхідність внесення змін до Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60, оскільки його положення що регламентують строки підготовки та відправлення висновку про повернення надміру сплачених грошових коштів не відповідають повною мірою вимогам Податкового кодексу України.

На підставі аналізу практики судового та адміністративного оскарження результатів податкових перевірок обґрунтований висновок щодо необхідності закріплення в Податковому кодексі України положення щодо права платника податків на призупинення застосування податкової застави та нарахування пені до отримання остаточних результатів оскарження донарахованих сум грошових зобов’язань за результатами податкової перевірки. Необхідність цього зумовлена тим, що платники податків змушені на практиці сплачувати до бюджету донараховані суми грошових зобов’язань визначені за результатами податкової перевірки, з метою уникнення застосування податкової застави та зупинення господарської діяльності до отримання остаточного рішення щодо правомірності здійснення донарахування до сум грошових зобов’язань.

Зокрема розглянуті особливості оскарження результатів податкової перевірки в адміністративному порядку та в судовому порядку

Доведено, що залучення Ради бізнес-омбудсмена для розгляду скарг платників податків щодо неправомірних рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів є додатковою гарантією реалізації права платника податків на оскарження неправомірних рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів в тому числі і порушення прав платників податків при завищенні донарахованих грошових зобов’язань платників податків за результатами податкових перевірок. Проте, такий альтернативний метод досудового вирішення спорів потребує більш чіткої регламентації на законодавчому рівні. Тому, доцільно визначити обсяг необхідної інформації щодо повернення надміру сплачених грошових зобов’язань платника податків, яку має право вимагати Рада бізнес-омбудсмена від податкових органів при розгляді скарг платників податків та закріплення відповідальності відповідних посадових осіб за ненадання/або несвоєчасне надання такої інформації.

Додатки:

Трансляція: https://www.youtube.com/watch?v=dzmvRFku1qI